Šajā sadaļā attēlu un/vai vārdu formā mēs piedāvājam iepazīties ar jaunumiem par izstrādes procesā esošajiem darbiem, kā arī ar iepriekš radīto projektu papildinājumiem. 

Janvāra Doma

“Ārpus laika, ārpus telpas”. Ar četrām dimensijām nekad nepietiek.


Dažas Jaunā gada domas par jauniem virzieniem un jaunām dimensijām.


Jauna fotogrāfiskā kolekcija

Laika ietekmētie “Readymades”.

Cilvēka radītu objektu kolekcija, kur laiks ir mainījis to funkcionālās nozīmes prioritāti, priekšplānā izvirzot artefakta estētisko kvalitāti.

A fan of Readymades

Studijā

Jauna zīmējumu sērija, kas radīta, izmantojot dažādus mehāniskos zīmēšanas palīglīdzekļus.

Tā turpina pētīt lineārās perspektīvas kā vizuālās attēlošanas metodes tēmu, apskatot to nevis kā uzlabotu realitātes attēlošanas paņēmienu, bet gan padarot pašu attēlošanas sistēmu par galveno uzmanības objektu. Tas ļauj aplūkot lineārās perspektīvas priekšrocības un ierobežojumus no mūsdienu skatpunkta.

Vairāku satekpunktu izmantošana, kā arī apzināta izvēle neatspoguļot kādu konkrētu objektu vai ainu ir pretrunā ar tradicionālo renesanses perioda pieeju. Neraugoties uz to, darbus joprojām var interpretēt kā ainavu, jo līniju īpašās grupēšanas un atstarpju veidošanās rezultātā parādās un dažkārt pazūd vairāki iespējamie horizonti.

Viens no izmantotajiem mehāniskajiem palīglīdzekļiem ir lineāls, tomēr neizbēgamās izmaiņas, kas rodas no smalkām pielietotā spiediena un zīmuļa stāvokļa izmaiņām, ko nav iespējams pilnībā kontrolēt, atšķir šo darbu no citiem līdzīgiem darbiem, kurus varētu radīt, izmantojot tikai mehāniskus vai elektroniskus līdzekļus.

Mechanical Vantage Points on Red, 2021
Watercolour and coloured pencils on paper, 72 x 96 cm
Mechanical Vantage Points on Blue, 2021
Watercolour and coloured pencils on paper, 72 x 94 cm

Citi darbi

Visi Portfolio ir atrodami šeit