Šajā sadaļā attēlu un/vai vārdu formā mēs piedāvājam iepazīties ar jaunumiem par izstrādes procesā esošajiem darbiem, kā arī ar iepriekš radīto projektu papildinājumiem.


Doma aprīlī

Static over Time

Nemainīgais laikā

Un tad radās “Tagad” un “Atkal”

Galvenā doma ir par to, kā skatītājs uztver un aplūko statiskus un kustīgus attēlus, un kā laika gaitā var mainīties gan pats attēls, gan tas, kā uz to raugās. Cik daudz skatītājs domā par pagātni un nākotni, atrodoties fiksētā mirkļa priekšā. Un kāda nozīme ir pastāvības jēdzienam mainīgā laikmetā, kad pārmaiņu temps nemitīgi pieaug. Pilns teksts angļu valodā ir lasāms šeit


Studijā

Jauna zīmējumu sērija, kas radīta, izmantojot dažādus mehāniskos zīmēšanas palīglīdzekļus.

Tā turpina pētīt lineārās perspektīvas kā vizuālās attēlošanas metodes tēmu, apskatot to nevis kā uzlabotu realitātes attēlošanas paņēmienu, bet gan padarot pašu attēlošanas sistēmu par galveno uzmanības objektu. Tas ļauj aplūkot lineārās perspektīvas priekšrocības un ierobežojumus no mūsdienu skatpunkta.

Vairāku satekpunktu izmantošana, kā arī apzināta izvēle neatspoguļot kādu konkrētu objektu vai ainu ir pretrunā ar tradicionālo renesanses perioda pieeju. Neraugoties uz to, darbus joprojām var interpretēt kā ainavu, jo līniju īpašās grupēšanas un atstarpju veidošanās rezultātā parādās un dažkārt pazūd vairāki iespējamie horizonti.

Viens no izmantotajiem mehāniskajiem palīglīdzekļiem ir lineāls, tomēr neizbēgamās izmaiņas, kas rodas no smalkām pielietotā spiediena un zīmuļa stāvokļa izmaiņām, ko nav iespējams pilnībā kontrolēt, atšķir šo darbu no citiem līdzīgiem darbiem, kurus varētu radīt, izmantojot tikai mehāniskus vai elektroniskus līdzekļus.

Mechanical Vantage Points on Red, 2021
Watercolour and coloured pencils on paper, 72 x 96 cm
Mechanical Vantage Points on Blue, 2021
Watercolour and coloured pencils on paper, 72 x 94 cm

Citi darbi

Visi Portfolio ir atrodami šeit